Aanmelden en wachttijd

De therapieën binnen de Specialistische GGZ zijn over het algemeen langdurige processen. Het is niet altijd goed aan te geven wanneer er weer plek is voor een nieuwe behandeling. Neem gerust contact met me op, dan kan ik u een inschatting geven. Ik houd geen wachtlijst bij. 

Intakeproces

Voordat de therapie start, is er een uitgebreide intakefase van een aantal gesprekken. Deze gesprekken geven u de ruimte om te ervaren of dit is wat u zoekt en of er een klik is. Ook zal ik een inschatting maken of ik de juiste therapeut voor u ben.

Therapie en afronding

Na de intakefase schrijf ik een indicatieverslag die we samen doornemen. Dat is het dossier. Als we beiden akkoord gaan ondertekenen we dat verslag. Daarnaast schrijf ik met uw toestemming een brief aan uw huisarts. Het is belangrijk dat de huisarts (jaarlijks) op de hoogte wordt gehouden. 

Gedurende het therapeutisch proces komt ieder van ons de afspraken na, zoals op tijd komen, tijdig afzeggen, serieus omgaan met hetgeen er speelt. Ook als er wrijving is heb ik graag dat dat bespreekbaar wordt gemaakt. Op de website kunt u lezen over mijn beroepscode, kwaliteitsstatuut, als er klachten zijn, eventuele kosten, gegevensverwerking, DBC, het dossier, privacystatement, hoe er in tijden van crisis wordt gehandeld. 

Regelmatig wordt in het proces stilgestaan bij de vooruitgang/ groei. Mocht het proces niet goed op gang komen, zal dat bespreekbaar worden gemaakt. In een goed verlopend proces komt het moment dat het proces wordt afgerond op natuurlijke wijze. De afronding zal ook middels een brief met uw toestemming aan de huisarts worden medegedeeld. 

Vul het aanmeldformulier hieronder in om u aan te melden voor een behandeling. Ik zal vervolgens contact met u opnemen. 

*inclusief de volmachten die onder deze zorgverzekeraars vallen

Heeft u nog vragen? Vul dan het contactformulier in op mijn contactpagina.

Coronabeleid

Ik streef ernaar mijn behandelingen zo veel mogelijk face-to-face te kunnen doen op de praktijk. Hiervoor is een coronabeleid voor de praktijk gemaakt om besmetting te voorkomen. Lees meer over mijn coronabeleid hieronder.