Als psychotherapeut, GZ-psycholoog en praktijkeigenaar sta ik voor kwaliteit van mijn behandelingen. Op deze pagina leest u daar meer over. Ook vindt u meer informatie over uw rechten en privacy als u bij mij in behandeling gaat. 

Beroepscode

Als psychotherapeut en GZ-psycholoog ben ik opgenomen in het overheidsregister (BIG) en ben ik wettelijk gehouden aan de gedragsregels zoals die omschreven staan in de beroepscode voor psychotherapeuten. Deze kunt u vinden op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). 

Kwaliteitsregister

In mijn behandelingen staat kwaliteit centraal. Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik me continu aan het bijscholen en verder specialiseren. Deze scholing wordt vastgelegd in het Kwaliteitsregister van de NVP. 

Kwaliteitsstatuut

In mijn kwaliteitsstatuut hieronder staat uitgebreid uitgelegd welke zorg ik aanbied en hoe dit georganiseerd is. Zo weet u voor welke zorg u bij mij terecht kunt. Mijn kwaliteitsstatuut wordt jaarlijks herzien en gekeurd. Bekijk mijn kwaliteitsstatuut via de button hieronder.

Praktijkvisitatie


Praktijkvisitatie door LVVP in 2021: praktijk is gecertificeerd.

Uw rechten, klachten en klachtenbemiddeling

Als u in psychotherapie gaat, dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij als behandelaar bespreken. Mocht dit niet bevredigend zijn, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Indien dit niet zoals gewenst is, kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik onder het Tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Gegevensverwerking

DBC Informatiesysteem (DIS)/ privacy

Iedere GGZ–hulpverlener is verplicht bepaalde data over uw behandeling aan te leveren aan het DBC Informatiesysteem (DIS). Zij ontvangen gegevens van alle GGZ-behandelingen in Nederland. De diagnose en aard van de behandeling wordt aan het DIS doorgegeven in de vorm van een code. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u dit voorkomen door een privacyverklaring te ondertekenen. Ik kan u hierbij helpen.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

De vergoeding van behandelingen gaan via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC beschrijft per jaar het traject dat u doorloopt als u in behandeling gaat. De gegevens van de DBC worden vanwege beleidsdoeleinden anoniem naar het DBC Informatie Systeem gestuurd. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening bevat onder andere informatie over de looptijd van de behandeling, de tijd die eraan besteed is en door wie en een productcode. Als u niet wilt dat de productcode wordt getoond kunt u een privacyverklaring invullen. Deze kunt u bij mij aanvragen.

De financiële administratie van de DBC’s worden in opdracht van mij door DBC Prof gedaan. Met DBC Prof heb ik de afspraken conform alle eisen rond AVG en kwaliteitswaarborging vastgelegd.

Het dossier

Van de therapie wordt een dossier bijgehouden. Het dossier wordt bewaard in een met dubbel wachtwoord beveiligde laptop en tevens in de cloud bij de software leverancier. De leverancier (Axians) van electronisch patiënten dossier (EPD) is ISO 270001 en NEN 7510 gecertificeerd, en voldoet daarmee aan de hoogste veiligheids eisen. Niemand buiten uw eigen hulpverlener heeft toegang tot het EPD.

Uw dossier is indien gewenst ter inzage; ook kunt u een kopie van het dossier krijgen. Het dossier moet volgens wettelijke norm 20 jaar bewaard blijven. Als u wilt kunt u eventueeel uw dossier laten vernietigen. U dient dat schriftelijk aan te vragen.

Privacystatement

Wilt u meer weten over uw rechten en privacy als u bij mij in behandeling gaat? Bekijk dan mijn privacystatement hieronder.

Intervisiegenoten

Ik ben wettelijk verplicht om intervisies te hebben. Hierin bespreken we onze patiënten zonder naam. Dit draagt bij aan kwalitatief betere behandelingen en werkt inspirerend. Op dit moment ben ik lid van twee verschillende intervisiegroepen. 

De collega’s psychotherapeuten met wie ik dit samendoe zijn:


De andere intervisiegroep bestaat uit psychoanalytisch geschoolde klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Disclaimer

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd.

L. Putter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, of voor eventuele schade of gevolgschade die ontstaan is door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van websites waarnaar verwezen wordt.

De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar verwezen wordt geen rechten ontlenen.