Ik ben gespecialiseerd in de psychotherapie en werk daarbij vanuit de psychoanalyse. Hieronder licht ik toe wat deze behandelmethode precies inhoudt en wat mijn werkwijze daarbij is.

Psychotherapie

Sommige mensen worstelen met innelijke conflicten. Ratio en emotie is niet in balans. Die disbalans onderzoek ik in de psychotherapie. Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Het kan voor verlichting van klachten zorgen, maar het proces wordt over het algemeen als zwaar ervaren. Het is een ontdekkingstocht naar jezelf, waarbij ik als psychotherapeut een eindje meefiets.

Psychoanalytische psychotherapie

Binnen de psychotherapie werk ik vanuit de psychoanalyse. De therapeutische relatie die wordt opgebouwd bij psychoanalytische psychotherapie staat centraal. Door deze relatie ontstaat er ruimte om te ervaren en te groeien. 

De therapie die ik geef is ontdekkend en inzichtgevend. Je leert jezelf kennen, je mag rouwen en mag worden wie je bent. Veel psychologische processen zijn onbewust. Zoals we ons gedragen heeft met onze erfelijke factoren te maken, maar ook met wat we in ons leven geleerd hebben. In de therapeutische relatie wordt voelbaar hoe iemand een relatie aangaat. 

Door te mogen voelen en rustig na te denken, leer je jezelf begrijpen en kun je richting geven aan je leven. Er worden nieuwe gedachten ontwikkeld waardoor er ruimte ontstaat voor groei. Ik probeer als psychotherapeut de patiënt daarbij meer het gevoel van autenciteit en identeit te helpen ontwikkelen/ verbeteren.