Voordat u zich aanmeldt is het handig om de kosten en de vergoeding van uw behandeling uit te zoeken. U leest hieronder alles wat u hierover moet weten en of u met uw verzekeraar bij mij terecht kunt. 

De Zorgverzekeringswet

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de Basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Deze wet gaat over zorg aan volwassenen. Voor de GGZ wordt onderscheid gemaakt in:

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ is voor eenvoudige, kortdurende problemen. Cliënten worden behandeld door een eerstelijns/ GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog.

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Gespecialiseerde GGZ is voor complexe en langer durende problemen. De psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater doet de behandeling.

Ik ben voornamelijk werkzaam in de Gespecialiseerde GGZ ofwel de Specialistische GZZ.

Verwijzing huisarts

Voor de Specialistische GGZ (SGGZ) heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Voor psychotherapie dient de huisarts ook een (vermoeden van) een stoornis op de verwijzing aan te geven met de AGB-code van zijn of haar huisartsenpraktijk.

Als u nog niet lang klachten heeft en u nog niet eerder psychologische of psychotherapeutische hulp hebt gehad, zal de huisarts u verwijzen naar de Basis GGZ. Hiervoor kunt u niet bij mij terecht.

Diagnose Behandel Combinatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) beschrijft het traject dat u doorloopt als u in behandeling gaat. Een DBC bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om een bepaalde diagnose te stellen en te behandelen. Een DBC heeft een looptijd van een jaar. Als een behandeling afgerond is, wordt een DBC afgesloten en worden de kosten berekend. Zodra de behandeling langer duurt dan een jaar, dan wordt de huidige DBC afgesloten én wordt er een vervolg-DBC geopend. In dat geval wordt de kosten achteraf per jaar berekend. Met de gegevens van een DBC stel ik uw factuur op dat vervolgens ingediend kan worden bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding zorgverzekering

Wel een contract

Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, dan wordt de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u deze vergoed. Let op: u moet waarschijnlijk wel eerst uw eigen risico betalen. Indien een behandeling langer dan een jaar duurt, wordt voor het volgende jaar opnieuw uw eigen risico aangesproken. Neem van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk deel u vergoed krijgt en in hoeverre uw eigen risico hiervoor wordt aangesproken.

Geen contract

Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, dan kunt u afhankelijk van uw polis (restitutie- of naturapolis) alles of een gedeelte van de kosten vergoed krijgen. Na het afsluiten van de DBC krijgt u per jaar achteraf een factuur van het afgelopen jaar. Dit is zowel na ieder jaar als na afsluiting van de behandeling. Deze factuur wordt niet naar de verzekeraar, maar naar u verzonden en moet u vervolgens aan mij betalen. Via uw zorgverzekeraar kunt u de factuur of een deel daarvan vergoed krijgen.

Contracten zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars 2024

In 2024 heb ik voor de SGGZ een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars*:

  • a.s.r.
  • Caresq
  • DSW
  • Salland (voorheen ENO)
  • ONVZ
  • Zilveren Kruis
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid

*en de labels die onder deze zorgverzekeraars vallen

Geen contract

Ik heb geen contract met*:

  • CZ
  • Menzis
  • VGZ
*en de labels die onder deze zorgverzekeraars vallen 

Zorgverzekeraar opzoeken of veranderen

U kunt via de zorgwijzer zien waar uw verzekeraar onder valt. Zodra de contracten voor het komende jaar getekend zijn zullen ze op deze website gepubliceerd worden.

Wilt u tijdens de behandeling van zorgverzekeraar veranderen? Bespreek dit dan eerst met mij om te kijken welke gevolgen dit voor uw vergoeding heeft.

Zelf betalen

Sommige mensen willen de psychotherapeutische behandeling zelf betalen. Het is voor BIG geregistreerde psychotherapeuten/ GZ-psychologen niet toegestaan om een hoger tarief in rekening te brengen dan het door de NZa wettelijk vastgestelde maximumtarief. Als uw behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, zal ik hiervoor dus het NZa tarief in rekening brengen. 

Het zelf betalen van een behandeling, heeft geen invloed op uw privacy. Ook dan blijft uw volledige privacy bewaard. Klik op de button hieronder om meer over de kwaliteit van mijn behandelingen te lezen.

No-show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no-show’. Het tarief voor een no-show bedraagt € 50,–.